Przemysłowe instalacjie energetyczne

Budowa i konserwacja instalacji

Oferujemy kompleksowe usługi budowy i remontów przemysłowych instalacji:

 • elektrycznych – siłowych, oświetleniowych i sterowniczych,
 • wodnych, cieplnych i technologicznych,
 • sprężonego powietrza i gazowych.

Wykonujemy przeglądy okresowe instalacji energetycznych zgodnie z przepisami prawa. Własne agregaty prądotwórcze i sprężarkowe oraz inne specjalistyczne urządzenia pozwalają na prowadzenie prac konserwacyjnych na obiektach czasowo wyłączonych z zasilania.


Prace kontrolno-pomiarowe

Wykonujemy pomiary ochronne i eksploatacyjne sieci, instalacji i urządzeń energetycznych w zakresie badań odbiorczych, doraźnych i okresowych, w tym między innymi pomiary:

 • rezystancji izolacji i rezystancji uziomów,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • szczelności instalacji gazowych i technologicznych.

Dokonujemy oceny stanu technicznego instalacji pod względem bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Badania wykonywane są przez wysokokwalifikowanych pracowników, dysponujących profesjonalnymi narzędziami pomiarowymi i posiadających wymagane uprawnienia.


Kursy i egzaminy kwalifikacyjne

Organizujemy i prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji, zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych.

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Kurs kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki Rzeczpospolitej Polskiej, której certyfikowanymi członkami są pracownicy naszej firmy.

CENTRUM TECHNICZNE

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą handlową
Stale jakościowe
Tworzywa konstrukcyjne
Metale kolorowe
Artykuły techniczne

Konstrukcje i urządzenia przemysłowe

 • konstrukcje stalowe
 • obróbka plastyczna
 • urządzenia przemysłowe

Obróbka metali i tworzyw

 • obróbka skrawaniem CNC
 • obróbka elektroerozyjna CNC
 • obróbka cieplna

Przemysłowe instalacje energetyczne

 • budowa i konserwacja instalacji
 • prace kontrolno-pomiarowe
 • kursy i egzaminy kwalifikacyjne

Handel - sprzedaż materiałów i narzędzi

 • materiały konstrukcyjne
 • artykuły techniczne
 • narzędzia